Vision

Vi på Snickeriportalen vill vara en långsiktig affärspartner inom byggindustrin. Vi ska leverera hög kvalitet, från första kontakten till sista leveransen. Vårt kunnande ska vara avgörande för att nå bästa möjliga resultat i ett projekt.