Skomakargatan Uppsala

Entré före renovering

Fasad före renovering

Fasad efter renovering

Nya entrépartier och fönster av Ek.

Entréparti efter renovering.