Bredgränd 18 Uppsala

nytt metall/glasräcke

Nytt entréparti av stål