Björkhagenskolan Stockholm

Nya entrépartier/utrymmningsvägar av Ek.

Dörrstopp.

Smart dörrstopp som enkelt monteras direkt på karmen.

Utvändig detalj

Utvändig panel på dörrar skyddad av ovanliggande list med droppnäsa.

Invändiga fyllningar med gerade lister.